A beiratkozásra meghatározott idő

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (6) bekezdésében meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskola körzetének meghatározása és közzététele az Nkt. 50. § (8) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 38/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalának feladata.

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése és a Vhr. 38/A. § (1) bekezdés c) pontja valamint az EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján az általános iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala által meghatározott időszakban kell beíratni.