Leendő elsős tanítóink

Leendő elsős tanítóink bemutatkozása

1.a emelt szintű ének Vadászi Tamás

Barátságos, vidám, szeretettel teli légkörben fogadom az első osztályos tanulókat. Igyekszem a gyerekek számára az óvoda és az iskola közötti átmenetet megkönnyíteni sok-sok mozgással, mesével és játékkal. A diákoknak labdarúgást is oktatok szakköri keretek között, ezzel is fejlesztve a személyiséget, mozgáskoordináció és kondicionális képességet. Célom, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, amelyhez én igyekszem megteremteni az egymás iránti megbecsülésen alapuló, barátságos, vidám osztályközösséget. Sokszínű közös programokkal – kirándulás, színház, múzeum, stb…- szeretném változatossá tenni a kisgyermekek életét. Fontosnak tartom a kooperatív tanulási technikák alkalmazását, valamint a differenciálást, amelyekkel mindenki számára igyekszem esélyt adni a tehetsége kibontakozására. Munkám során az IKT eszközöket próbálom minél többet használni, hiszen a XXI. században a gyerekek számára ez elengedhetetlen. Törekszem arra, hogy a tanítványaim megalapozott, biztos és minőségi tudással kerüljenek a felső osztályokba. A jó eredmények eléréséhez számítok a szülők támogató együttműködésére.     

Szeretettel várok minden gyermeket!

 

1.b emelt szintű ének Nagy Annamária

Tanítónői pályafutásom során, mindig arra törekedtem, hogy értéket adjak át és képviseljek a kisiskolások életében.

Fontosnak tartom, hogy a tanulás által és az iskolában töltött idő alatt, a  tanulás mellett a személyiségüket is fejlesszem. A velem eltöltött idő alatt a gyermekeik meg fogják tanulni az önállóságot és a társas viselkedés alapvető normáit.

Célom, hogy megszeressék az iskolát és minket tanítókat is, hogy minden nap örömmel vegyék fel az iskolatáskát. Minden kisgyermekben rejlik olyan különleges képesség melynek kiaknázását a feladatomnak tartom. Ezáltal juttatom önbizalomhoz és sikerhez az összes tanulómat.

Tanítási módszerem részét képezi a minden napos testnevelés és mozgás. Sok-sok játék, sport és tanulás fogja jellemezni a minden napjainkat. Rendkívül fontos számomra a szülőkkel való kommunikáció. Hiszem, hogy az együtt gondolkodásunk vezet a jó eredményekhez és gyermekük gondtalan kisiskolás éveihez.

Szeretettel várok minden kis gyermeket és szülőt!

 

1.c német nyelv általános tanterv Zuberi Adrienn

Azt gondolom, hogy a nagycsoportos ovisok életében egy mérföldkő az iskolakezdés.

Biztosan izgalommal várják az iskolába lépést. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda és az iskola közötti átmenet. 

A célom, összetartó osztályközösség építése, ahol a tanulók barátságos légkörben fejlődnek. Hiszek a dicséret pozitív erejében. Kiemelt feladatom a helyes szabály- és szokásrend kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetek a következetességre.

A tanítás során fontosnak tartom a változatos módszerek, munkaformák alkalmazását. Úgy

vélem, mindezek segítik, hogy a gyerekek tudás iránti vágya belső igénnyé váljon, szeressenek tanulni. Jelentősnek tartom a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást, hiszen együttműködve érhetünk el sikereket.

Német szakirányú tanítóként szívügyem a kisgyermekkori nyelvoktatás. Intézményünkben már első osztálytól nyílik lehetőség német nyelvtudás fejlesztésére. Ez csodás lehetőség, hisz

minden új nyelvvel egy új világ tárulkozik ki. 

Szeretettel és örömmel várom leendő elsős tanítványaimat iskolánk közösségébe!