Leendő elsős tanítóink

Leendő elsős tanítóink bemutatkozása

1.a emelt szintű ének Törökné Nagy Annamária

 Egy tanító feladata nem merül ki az ismeretek átadásában, képességek fejlesztésében, a motiválásban, érdeklődés felkeltésében. Azt is el kell érni, hogy a gyerek önmagával és társaival harmonikus kapcsolatban, bizalmi légkörben tanulhasson, fejlődhessen. Fontos számomra az anyanyelvi kultúra fejlesztése, a tanulók olvasóvá nevelése, az értő olvasás képességének fejlesztése, hisz a szóbeliséget követően az olvasottakon keresztül bővül a gyerekek ismerete, minden tantárgynál elengedhetetlen feltétel az olvasottak pontos megértése, értelmezése.
 Az oktatás mellett a nevelést kiemelt feladatomnak tekintem. Ahhoz, hogy az osztályból közösség formálódjon, a családdal, a kollégákkal közösen olyan bizalmi légkört kell kialakítani, melyben megtanulják egymást elfogadni, tolerálni, melyben harmonikusan fejlődhet egész személyiségük.
„ Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
megtanulnak türelmesek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bizalommal élni…
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon…”

1.b emelt szintű ének Szakonyné Smuta Andrea

 Sokéves tanítói tapasztalatom alapján fontosnak tartom, hogy az iskolába kerülő gyermekek sok játékos feladattal találkozzanak, ezzel segítve az óvoda és az iskola közötti átmenetet. Célom, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek iskolába, melyhez igyekszem a barátságos, egymás iránti megbecsülésen alapuló osztályközösséget megteremteni, közös programokat szervezni.
 Törekszem arra, hogy tanítványaim megalapozott tudással kerülhessenek a felsőbb osztályokba. Az olvasást szótagoló módszerrel tanítom. Fontosnak tartom a differenciált képességfejlesztést, a különböző, korszerű tanítási módszerek használatát.
 A jó eredmények eléréséhez számítok a szülők támogatására, együttműködésére.


Tari Annamária sorai kifejezik a tanítással kapcsolatos gondolataimat:

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

Szeretettel várok minden kisgyermeket! 

1.c sportirányú általános tanterv Csuporné Szalay Éva

„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása.”
(Richard David Precht)

 Több éve gyakorlom e gyönyörű hivatást. Szeretném megkönnyíteni a kisgyermekek számára azt a nagy váltást, amit az óvodából az iskolába való átlépés jelent, sok-sok játékkal, mozgással, mesével. Elengedhetetlen a minél vidámabb, felszabadult légkör megteremtése.
 Törekszem arra, hogy tanítványaim egyéni képességét figyelembe véve alaposabb, biztosabb, minőségibb tudást kapjanak. Fontosnak tartom a következetes nevelést, az egymás iránti megbecsülést, a barátságon és elfogadáson alapuló osztályközösség kialakítását. Gyermekeik „második otthonát” sokszínű iskolán kívüli programokkal-színház, múzeum, kirándulás, sport, … szeretném változatossá tenni.
 Színes tanítási technikákkal segítem a tanulók fejlődését. Alkalmazom a meseterápia, drámapedagógia, fejlesztőtorna gyakorlati megvalósítását.
 Szükségem lesz a szülők, család támogató segítségére. Remélem, hogy kölcsönösen számíthatunk egymásra!