Határtalanul Felvidéken 2016

Határtalanul pályázat – Előkészítő szakasz

Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul tanulmányi kirándulás című programjára küldött be pályázatot. Az általunk beadott pályázat nyertes lett, így 45 hetedik osztályos diák vehetett részt a felvidéki magyarok életének, történelmi és kulturális örökségek megismerésében. A pályázat címe is mutatta, hogy a történelmi emlékhelyek mellett a felvidéki híres tudósok, történelmi személyiségek életútjának megismerése is fontos volt, mindez a zene tükrében. A hetedikes diákok kiválasztásának szempontjai közül a legfontosabb az volt, hogy nyitottak legyenek a határon túli magyar kultúra és az ottani emberek életének megismerésére. Az iskolai tanulmányi és közösségi munkának aktív résztvevői legyenek. Magatartásuk, közös munkához való viszonyuk megfelelő legyen.

Az utat komoly előkészítő tevékenység előzte meg. Március folyamán a három hetedik osztály tanulóiból kevert csoportokat alkottunk. Egy-egy pedagógus volt egy-egy témakör irányítója, összefogója:
 • Farkas Klára Földrajz, természetismeret: Természeti értékek, Szlovákia megismerése
 • Barefieldné Kovács Aranka Az út irodalmi vonatkozásai: Mikszáth és a Palócföld, Madách Imre, Balassi Bálint, Márai Sándor
 • Makó Tímea Történelmi események Történelmi személyiségek, várak
 • Zámbó Katalin Bányavárosok, Tudósok, felvidéki híres magyarok, kiemelten Jedlik Ányos életútja
 • Ruzsásné Sebestyén Emília Kuruc dalok, Rákóczi dalok, Bányászinduló
1-2.előkészítőóra

Ideje: 2016. március 22.

A diákok az 1-2. előkészítő órákon minden területre betekintést nyertek.

 • Farkas Klára – földrajz: Az úti célokról bemutatása – PPT
 • A csapatok egymás között felosztva felkészültek, gyűjtőmunkát végeztek.
 • Barefieldné K. Aranka – magyar nyelv és irodalom: PPT Mikszáth életéről

Megismertette a tanulókat Görbeországgal, majd a tanulók pókháló ábrán gyűjtötték össze ismereteiket. Palócföld bemutatása DVD-n. Kulcsszavak gyűjtése.

Előzetes feladat kiadása a csapatoknak következő előkészítő órákra: gyűjtőmunka híres írók, költők, műveik megismerése, kutatás.

 • Zámbó Katalin matematika: PPT Jedlik Ányosról, feladatok a „körmöci” arany karát számításával
 • A körmöcbányai bányamúzeum látogatásának előkészítése
 • Ruzsásné S. Emília – ének: Énekpróbák napjainak kijelölése (reggel 7 óra)

Külön feladatként egy csapat Rákóczi mondákból választott egyet, melyet elő kívántak adni.

A csapatok hetente találkoztak, önállóan cserélték ki internetes kutatásaik eredményeit, színdarabot próbáltak.

3-4. előkészítő óra

Ideje: 2016. április 19.

A diákok már az egységesen kapott jegyzetfüzetükkel érkeztek, benne kutatásaik anyagával. Ezen az órán minden pedagógus kiegészítő agyagot hozott az adott témában. A diákok hozzátették kutatásaik eredményeit. Mindegyik terület 25 percet kapott a téma bemutatására.

Újdonságok bemutatása:

 • Farkas Klára: Felvidéki nemzeti parkok különlegességeit a Baradlay-karszt magyar és szlovák területének különlegességeiről tartott előadást
 • Barefieldné K. Aranka: A magyarországi nyelvjárásokkal, kiemelten a palóc nyelvjárással ismertette meg a diákokat, kiemelve ezek kulturális értékét.
 • Makó Tímea: A Rákóczi-szabadságharc érdekességeinek bemutatása mellett az Edmodon adott előzetes feladatokat beszélték meg.
 • Zámbó Katalin: A várak alaprajzához kapcsolódó érdekes logikai feladványokat adott. A tananyaghoz kapcsolódóan a kassai kassai Dóm adataiból távolság- és magasság – meghatározásokat, összehasonlításokat végeztetett.
Múzeumlátogatás

Ideje: 2016. április 28.

A Magyarság Házában levő interaktív kiállítást a diákok nagy örömmel, érdeklődéssel nézték végig. Külön feladat volt az említett felvidéki vonatkozási anyag (versek, tájnyelv) megfigyelése.

Előkészítő szakasz

Közben felvettük a kapcsolatot az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolával és a Gömörhorkai Általános Iskolával. Tájékoztattuk őket érkezésünkről, és a várható közös programokban is megegyeztünk.

Utazás előtti napon a csapatok ismét összegyűltek. Az összejövetel elsődleges célja az volt, hogy közösen kiválasszuk a két legjobb versmondót a leendő koszorúzáshoz. A legjobb színdarabot is kiválasztottuk. Az utazás alatti kiselőadásokhoz is kiválasztottuk a rátermett tanulókat. (útvonal, várak, városok, különlegességek). A tanult dalok felelevenítése, sikeres próbája megadta a hangulatot a másnapi utazáshoz.

Itt külön színes selyemszalagot kaptak az egyes csapatban levők. Felhívtuk a figyelmüket az út várható nehézségeire, útinapló készítésére, külön feladatok vállalására. Koszorút és apró ajándékokat is odakészítettük vendéglátóinknak.

Utazás

Ideje: 2016. május 2-5.

1 nap: Ipolyság

Látogatás a helyi magyar iskolában

 • Iskolánk bemutatása PPT
 • Közös éneklés – kuruc dalok, magyar népdalok
 • Közös vetélkedő az ottani 7. osztályosokkal a felvidéki híres magyarokról
 • Séta a vendéglátókkal a közeli dombra, beszélgetés
 • Híres felvidéki magyarok – általunk készített két nyelvű ismertető átadása az ottaniaknak
 • Mindegyik programrész nagyon jó hangulatú, baráti volt.
 • Selmecbánya, – Óvár,- Kamaraház, bányászat tudománya és technikája

2 nap: Körmöcbánya

 • Pénzérmék és Érmék Múzeuma: a felvidéki magyar bányavárosok jelentőségéről, történelméről idegenvezetőnk tájékoztatott.
 • Zólyom: A zólyomi vár látogatása. Megkoronáztuk Balassi Bálint emléktábláját.
 • Balassi Bálint: Adj már csendességet c. versét Tóth Nikolett mondta el a költő tiszteletére.
 • Éneklés
 • Igló: A város nevezetességeivel ismerkedtünk.

1 nap:

 • Kirándulás a Tamásfalvi-kilátóhoz, a Szlovák Paradicsom lenyűgöző volt.
 • Lőcse: Mikszáth két regényét idéztük fel, látogatást tettünk a Szepesi Múzeumban.
 • Késmárk: Séta az evangélikus templomban, a városban. A Thököly vár megtekintése. Diák beszámoló Thököly Imre szerepéről a Rákóczi-szabadságharcban.

2 nap:

 • Látogatás a Gömörhorkai Magyar Tanítási Nyelvű Iskolába.
 • Iskolánk bemutatása – PPT
 • A Rákóczi monda alapján készített jelenet bemutatása
 • Közös népdaléneklés
 • Vetélkedő Rákócziról: a két iskola diákjai közös csoportokban oldották meg a feladatokat.
 • Közös játékok az udvaron.
 • A református templom meglátogatása – az ősi orgonát mindenki kipróbálhatta a gyerekek nagy örömére.
 • A közös programok alatt a kedves vendéglátás miatt a gyerekek nagyon összebarátkoztak. Meghívtuk őket, hogy a nyáron látogassanak el hozzánk Budapestre.
 • Krasznahorka váraljánál látogatást tettünk az Andrássy mauzóleumba, ahol koszorút helyeztünk el.
 • Kassán Márai Sándor szobránál megemlékezést tartottunk.
 • A Dómban koszorút helyeztünk el Rákóczi fejedelem, édesanyja Zrínyi Ilona és Bercsényi Miklós generális szarkofágjánál. Elénekeltük a Himnuszt és Rákóczi imáját.

A csoportok esténként mindig összegyűltek, és érdekes feladatokat oldottak meg a napi élmények és megfigyeléseik alapján. Voltak, akik az útibeszámolót is ekkor készítették el.

Értékelő szakasz

Ideje: 2016.május 9.

Az iskolarádióban röviden beszámoltunk az utazásról. Az iskola tanulóinak felhívtuk a figyelmét a másnapi Témanapra. A csapatokkal megbeszéltük az utazás főbb állomásait, tanulságait. Értékeltük az utazás programját, megvalósulását. A diákok személyes élményeikről, tapasztalataikról számoltak be. nagy lelkesedéssel osztották meg a közösségi oldalon az utazás során készült fotókat. A közös megbeszélésből kitűnt, hogy a tanulmányi kirándulás elérte célját. Az ismeretszerzésen kívül a gyerekek betekintést nyertek az ottani emberek, diáktársaik életébe. megtapasztalták a határon túli magyarság nehézségeit. Diákjaink ezáltal nyitottabbá váltak a külhoni magyarok megismerése felé.

Előkészítettük a Témanapot, melynek célállomásait egy-egy csapat szervezte az utazáson részt vett tanárok irányításával. Feladatlapokat terveztünk, összegyűjtöttük a PPT-ket, képanyagot. Gyakoroltuk a dalokat, jeleneteket. Menetlevelet készítettünk az osztályoknak. A terem- és időbeosztásról iskolarádión és plakátokon tájékoztattuk a tanulókat.

Témanap

Ideje: 2016. május 13. 8-12.

Az iskola Pedagógiai Programjában betervezett témanapot az utazó pedagógusok és egy-egy csapat együttműködésével vezettük le. Felkérésünkre a Zugló TV riportot készített a szervezőkkel, az egyes állomásokon felvételeket készítettek. Sok diák mondta el véleményét az utazással kapcsolatban. A Témanap végén a menetlevelek alapján értékeltük az osztályok teljesítményét. A felső tagozat minden osztálya betekintést nyert a felvidék kulturális értékeinek megismerésébe, történelmébe. Képet kaptak a híres felvidéki magyarok életéről, munkásságáról. Ezáltal a tanulmányi kiránduláson szerzett élményeket sikerült megosztani iskolánk minden felső tagozatos tanulóival.