Idegennyelv oktatás

Idegennyelv oktatás

 A   21. században az idegen nyelvek ismerete alapvető követelmény, és ma már elvárás az is, hogy egy 14 éves gyerek legalább egy idegen nyelvet társalgási szinten beszéljen. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek magas színvonalú oktatására, diákjaink – Zuglóban szinte egyedülállóan – angol és német nyelvet is tanulhatnak. Célunk, hogy tanulóink az életben jól használható nyelvtudáshoz jussanak. Óráinkon kommunikáció- és tevékenységközpontú nyelvoktatást valósítunk meg. 4. évfolyamtól kezdve heti 2 órában, majd az 5-8. évfolyamokon a zenei, valamint a normál tantervű osztályokban heti 3 órában, az emelt szintű nyelvi osztályokban heti 5 órában folytatódik a nyelvtanulás.A nyelvtanítás hatékonyságát csoportbontással (8-15 fő/csoport), 5. évfolyamtól angolból nívócsoportos oktatással növeljük. Ezekben a csoportokban közel azonos képességű diákok tanulnak, az oktatás a tanulócsoport szintjéhez igazodik.

A nívócsoportok kialakításának szempontjai:
 • 5. évfolyamtól kezdve minden tanév elején a bemeneti mérés eredménye alapján
 • a csoportok átjárhatók (jelentős fejlődés vagy nagymértékű lemaradás esetén a tanulók csoportba sorolása változhat)

A 7-8. évfolyamon tehetséggondozó szakkörök keretében biztosítunk lehetőséget a legtehetségesebb tanulók idegen nyelvi képességfejlesztésére. Gyengébb képességű tanulóink számára korrepetálást, felzárkóztatást biztosítunk. 1-3. évfolyamokon szakkör keretében tartunk nyelvi foglalkozásokat, melyeken a gyerekek játékosan sajátíthatják el az idegen nyelvek alapjait. A 8. évfolyamon, a szóbeli felvételik előtt tanulóink szakaszzáróvizsgát tesznek.

Legfontosabb feladataink:
 • tanulóink sikeres felkészítése a középiskolára
 • az emelt szintű csoportokban az A2-es szintű nyelvvizsgára való felkészítés
 • a legtehetségesebb tanulók számára a B1-es szintű nyelvvizsgára való felkészítés
 • a szakaszzáróvizsgára való felkészítés
 • versenyeztetés
Hagyományos programjaink:
 • Halloween party
 • Márton-napi klubdélután, táncház
 • bécsi adventi kirándulás
 • ausztriai nyelvi tábor
 • Az iskolavezetés és a nyelvi munkaközösség elkötelezett a fent leírtak magas szintű megvalósításában.

Kun Ágnes – nyelvi munkaközösség-vezető