ISKOLÁNKRÓL

Múlt és jelen

Alig néhány évvel a Hermina kápolna felszentelése után – 1896-ban – kezdte meg működését a telek Hungária úti frontján a „Herminamezői 4 osztályos vegyes iskola”, amely a mai iskolánk egyeneságú felmenűje. Tizenhat tanterme volt ennek az első elemi iskolának, s igazgatóját Zimmermann Antalnak hívták, aki később még több évig állt a „Hungária úti fiú- és leányiskola” élén. Itt már 1896-ban 116 kisdiák tanult, és számuk párhuzamosan a városrész benépesülésével- egyre gyarapodott, hamarosan túlhaladta az ötszázat (1902-ben már 254 fiú és 384 leány járt elemibe).
A századforduló után hivatalba került Bárczy István polgármester idején folytatódtak a nagyarányú építkezések Budapesten. 1907 és 1911 között 58 iskola épült, többségük óvodával és pedagóguslakással együtt. A székesfőváros törvényhatósága közgyűlésen határozta el, hogy a Herminamezőn Hild József tervei alapján romantikus stílusban épült Hermina kápolna melletti telken, a Hungária úti régi földszintes épülete mellé, a Hermina út felől megközelíthető telek részen emeletes iskolát építtet.A közgyűlési határozat alapján a közmunkatanács pályázatot írt ki a környezetbe illő iskolaépületre. A pályázatot Barcza Elek műszaki tanácsos nyerte meg, és megbízást kapott az iskola felépítésére. Iskolánk 1910-re elkészült, és már augusztus végére megalakult az első tantestület Babirák Mihály igazgató úr vezetésével. Az iskolában folyó pedagógiai munkát a világháborúk akadályozták. 1945-ben hazánk szabadságáért áldozta életét Farkas Imre, iskolánk tanítója.
1946-ban a Községi Népiskola 1.sz Általános Iskolává alakult át, és az utca is új nevet kapott, Május 1. útja lett. 1950-es évek közepétől iskolánk tanuló létszáma gyarapodott, kicsi lett az iskola épülete. Az akkori iskolavezetés először a délelőtti és délutáni tanítási renddel oldotta meg az oktatást. A kerület akkori vezetői a délelőtti tanítás érdekében az épület mögötti udvaron 1960-ban megépítették az alsó tagozatos tanulók részére a „kis épületet”, mely 2002. decemberig működött. Az 1960-as évek végén megkezdődött a zenei képzés. Számos siker után 1968-ban hivatalosan is Ének-zene Tagozatú Általános Iskola lettünk. Az iskolánk fennállásának 75. évfordulójára igen gondosan szerkesztett jubileumi album készült, mely oldalakon át tudósít a felejthetetlen iskolai ünnepélyekről, rendezvényekről. 1987-ben a Liszt Ferenc Társaság támogatásával a tantestület és a tanulóifjúság döntése alapján felvettük Liszt Ferenc zeneszerző nevét. Ünnepségünkön részt vett Paskay László esztergomi érsek, ifj. Bartók Béla, Kelemen Elemér művelődésügyi miniszterhelyettes Szokolay Sándor, Forrai Miklós zeneszerzők, Lukin László tanár. Az eseményeket emléknaplóban rögzítettük. Tanulóink szép sikereket értek el a tanulmányi versenyeken. Kórusaink arany és ezüst okleveleket szereztek az “Éneklő Ifjúság” hangversenyein. 1995-ben az önkormányzat korszerűsítette iskolánk épületében a fűtést, öltözőket és új tantermeket létesített. Az eredményes zenei oktatás elismeréseképpen, 1996-ban Zugló önkormányzata Török Richárd szobrászművész alkotását, Liszt Ferenc portrészobrát adományozta iskolánknak. Régi álmunk valósult meg azzal, hogy 1998-ban sikerült kialakítani dísztermünket, mely sok nagysikerű rendezvényünknek adott helyet. A nyolcosztályos önkormányzati iskola kinőtte patinás épületét. A 90 éves iskola történetének 2001. év kiemelkedő eseménye, miszerint Budapest-Zugló Önkormányzata az iskola bővítését határozta el, mely a jövő igényeinek is megfelel majd. Az építész pedig felébresztette Csipkerózsika-álmából a házat, az eredeti tervhez igazodva folytatta annak be nem fejezet tömegét. A tervpályázatot KÖR Építészeti Stúdió Kft. nyerte el. Krizsán András építész mérnők tervezői munkája során figyelembe vette a meglévő értékeket. A bővítés során nemcsak folytatta a hajdan megkezdett építést, hanem néhány finom mozdulattal jelezte is, hogy közben évszázadnyi idő telt el. Az épület karakterét vitte tovább, megtartva magasságát, jellemző párkányait és homlokzatképzési rendjét, ritmusát, viszont részleteiben már mai hangulatot sugározva. Kellemes előtérből nyíló tantermeket alakított ki az alsó tagozatosok számára. Az épületet 2002. december 15-én vették birtokukba tanulóink. A tetőtérben kamaraterem található, mely 2005-ben került átadásra. Az új szárnyba beépített lift biztosítja, hogy a teljes épület kerekesszékkel bejárható legyen, ezzel a szerkesztéssel a tervező a kerület első akadálymentes általános iskoláját hozta létre. A megújult iskolánk történetét a Pedagógiai Programunkból kiemelt idézettel zárom: A mi iskolánk Szent-Györgyi Albert idézetét választotta ars poétikájának, „ …mert hiszünk abban, hogy fel kell ébresztenünk a gyermekek tudásvágyát, meg kell szerettetnünk velük a tanulást,és el kell érnünk, hogy tudják becsülni egymás munkáját is…” Végezetül, e rövid áttekintés végén hadd mondjak köszönetet mindenkinek, akinek része van abban, hogy áll és egyre eredményesebben működik a Liszt Ferenc Általános Iskola; mindenkinek aki akár fenntartóként vagy pedagógusként, akár nem pedagógus dolgozóként biztosította, biztosítja az iskola zavartalan működését, és akinek szíve-lelke, akarata, energiája előreviszi az ügyünket, mindenkinek, akiknek aggódása, drukkolása, napi munkája hozzájárult ahhoz, hogy szeretünk itt tanárok, dolgozók, diákok lenni.

napjainkban
bővítmény