Járványügyi eljárásrend

 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Ha a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A közösségi terekben (az osztálytermen kívül: folyosó, mosdó, büfé) a 1,5 méteres védőtávolság betartása mindenkinek, a maszk viselése a felsős tanulóknak és a felnőtteknek kötelező.
 • Az iskolában a csengetési rend a felsős tanulók számára érvényes, a szünet az alsós osztályok számára ettől eltérően, a tanítók által kialakított rendben biztosított, elősegítve a biztonsági intézkedések betartását, a védőtávolság megtartását.
 • A felsősök számára a szaktantermi rendszert szüneteltetjük, az osztályok a részükre kijelölt tanteremben tanulnak. Kivéve: testnevelés, informatika, technika, idegen nyelv, hit- és erkölcstan, etika és matematika csoportbontás órákon.
 • 40 perces testnevelés órák tartásával, 5 perces átöltözési idővel biztosítjuk az öltözőkben történő különböző csoportok  közötti keveredés kockázatának csökkentését.
 • Technika, testnevelés és informatika órák előtt a tanulók számára kötelező a kézfertőtlenítés vagy a szappanos kézmosás.
 • Az ünnepségeket az Operatív Törzs aktuális ajánlása alapján tartjuk meg (osztálykeret, iskolarádió, online).
 • A szeptemberi szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett hagyományos módon, több napra elosztva tartjuk meg, a későbbiekben az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően szervezzük online vagy személyes formában. A fogadóórákat előzetes regisztráció alapján online formában, a Teams felületen szervezzük.
 • Szülőknek a belépést – a portára való bejelentkezést, kézfertőtlenítést követően és maszkban – kizárólag hivatalos ügyben, esetleg előre egyeztetett időpontban biztosítjuk. Az ügyintézéshez javasoljuk a telefonon történő kapcsolatfelvételt, vagy az elektronikus mód választását.
 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.
 • Minden osztályterembe kézfertőtlenítőt helyezünk ki, melynek használata az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után alapos kézmosás vagy kézfertőtlenítés kötelező (a tanulók esetében inkább javasolt az alapos szappanos kézmosás).
 • A szociális helyiségekben szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk, kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek étkezések előtti és utáni alapos szappanos kézmosására.
 • A személyi higiénia alapvető szabályairól a tanulók az osztályfőnököktől részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak (papír zsebkendő használata és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés).
 • A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.
 • Igazolt hiányzásnak tekinthető:
  -tartós beteg tanuló hiányzása, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, és orvosi igazolással rendelkezik;
  -hatósági karanténba került tanuló, a részére előírt karantén időszakára
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztet kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • Egyéb hiányzásokkal kapcsolatban a szabály a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes.
 • Fertőzés tüneteinek észlelése esetén haladéktalanul gondoskodunk az érintett személy elkülönítéséről, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, valamint tanuló esetén a szülőt is, akinek kötelessége a gyermek háziorvosát is értesíteni.