Közzétételi lista

Jogszabályi megalapozottság


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását elrendelő 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet értelmében minden nevelési-oktatási intézmény köteles a közérdekű, jogszabályban
meghatározott adatait elérhetővé tenni.
Ennek egyik módja, hogy az adatokat, okiratokat és a dokumentumokat a fenntartó vagy a
köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy az Oktatási Hivatal honlapján keresztül
elérhető KIR szakrendszerekbe – bejelentkezést követően –elektronikus formában megküldi.
Emellett szükséges az adatok és dokumentumok közzététele az intézmény saját honlapján is.
A papír alapú adatküldést a Hivatal – a fenntartó kérelmére – kizárólagosan abban az esetben
engedélyezi a KIR valamennyi rendszere tekintetében, ha az internet-hozzáférés sem a
fenntartó, sem a köznevelési intézmény székhelye szerinti településen nem biztosított.