Munkatársak

Iskolavezetés
 • Farkas Klára – intézményvezető – szakértő – szaktanácsadó (földrajz – testnevelés)
 • Busznyák Zsuzsanna – intézményvezető helyettes (tanító – tehetséggondozó tanár)
 • Limbach Amália – intézményvezető helyettes (tanító)
Osztályfőnökök és napközis tanítók alsó tagozaton
 • 1.a Vadászi Tamás – Magyar Zsófia
 • 1.b Nagy Annamária – Macherné Timkó Eszter 
 • 2.a Törökné Nagy Annamária – Gimpl Melinda
 • 2.b Szakonyné Smuta Andrea – Németh Imre
 • 2.c Csuporné Szalay Éva – Tóth Péter
 • 3.a Hauber Krisztina – Tempfli-Nagy Noémi
 • 3.b Kutasné Bihácsi Györgyi – Tasnádiné Varga Zita
 • 3.c Zuberi Adrienn – Liptákné Gál Erika
 • 4.a Beleznai Ágnes – Kovács Katalin
 • 4.b Rézsó Eszter – 
 • 4.c Molnár Mária 
Osztályfőnökök felső tagozaton
 • 5.a Sándor Zsolt (matematika-fizika)
 • 5.b Oláh Ildikó (magyar-etika-hon és népismeret)
 • 5.c Barna László (technika, napközi 5. b c)
 • 6.a Nagyné Gregor Anita (történelem-hon és népismeret, napközi 6.)
 • 6.b Zámbóné Varga Katalin (matematika – fizika)
 • 6.c Lengyel Anikó (testnevelés)
 • 7.a Kovács Katalin-szaktanácsadó (történelem – ének-zene)
 • 7.b Kun Ágnes Andrea (német)
 • 7.c Fodorné Dékány Márta (kémia – matematika – informatika)
 • 8.a Pálfiné Horváth Julianna (biológia – etika)
 • 8.b Makó Tímea (német – történelem)
 • 8.c Ács Zsuzsanna-szaktanácsadó (magyar – történelem)
Pedagógusok
 • Barcsayné Bácsfalvi Andrea (magyar-történelem, napközi 6.)
 • Daróczi Dávid (informatika)
 • Deme Anikó (napközi 5. a b)
 • Dr. Ruzsásné Sebestyén Emília (ének – zene)
 • Egyházyné Tóth Andrea – (iskolapszichológus)
 • Győri Attila (testnevelés)
 • Icsuné Bíró Erzsébet (könyvtáros tanár)
 • Németh Gyuláné (matematika)
 • Pogány Krisztina (rajz, napközi 5. b c)
 • Radácsi Mónika (ének-zene)
 • Schlarb Attila (informatika)
 • Szakály Judit (földrajz – testnevelés)
 • Tóthné Katona Zsuzsanna (angol)
 • Váradi Nóra (angol)
 • Völker Ildikó (angol)
NOKS munkatársak
 • Molnárné Kondár Katalin – iskolatitkár
 • Vidák Judit – iskolatitkár
 • Nagyné Kovács Anita – rendszergazda
 • Dr. Varga Ádám – laboráns
 • Gulyás Ágnes Eliza – pedagógiai asszisztens
 • Plaszkó Bence – pedagógiai asszisztens (néptánc)
 • Tóth Dalma – pedagógiai asszisztens
Szociális munkás
 • Hajdú Szilárd
Üzemeltetési koordinátor
 • Siebenfreund Ildikó