Munkatársak

Iskolavezetés
 • Farkas Klára – intézményvezető – szakértő – szaktanácsadó (földrajz – testnevelés)
 • Busznyák Zsuzsanna – intézményvezető helyettes (tanító – tehetséggondozó tanár)
 • Limbach Amália – intézményvezető helyettes (tanító)
Osztályfőnökök és napközis tanítók alsó tagozaton
 • 1.a Hauber Krisztina – Tóthné Kalocsai Nikolett
 • 1.b Kutasné Bihácsi Györgyi – Tasnádiné Varga Zita
 • 1.c Macherné Timkó Eszter – Varga Tünde Mária
 • 2.a Beleznai Ágnes – Barna Zsuzsanna
 • 2.b Rézsó Eszter – Máté Brigitta
 • 2.c Molnár Mária – Nagyné Gregor Anita
 • 3.a Nagy Annamária – Ágó Diána
 • 3.b Vadászi Tamás – Suki Adrienn
 • 3.c Miknyóczkiné Kállai Erika – Rékainé Czobor Anikó
 • 4.a Szakonyné Smuta Andrea – Deák Hedvig
 • 4.b Törökné Nagy Annamária – Gimpl Melinda
 • 4.c Csuporné Szalay Éva – Tóth Péter
Osztályfőnökök felső tagozaton
 • 5.a Budaházi Fruzsina (angol – történelem)
 • 5.b Kun Ágnes Andrea (német)
 • 5.c Fodorné Dékány Márta (kémia – matematika – informatika)
 • 6.a Pálfiné Horváth Julianna (biológia – erkölcstan)
 • 6.b Makó Tímea (német – történelem)
 • 6.c Ács Zsuzsanna (magyar – történelem)
 • 7.a Varga Edina – szakértő (magyar – történelem – német)
 • 7.b Tóth Gabriella (matematika – fizika – informatika)
 • 7.c Oláh Ildikó (magyar-erkölcstan)
 • 8.a Göblyös Dávid (testnevelés)
 • 8.b Csonkáné Kormos Terézia – szakértő (informatika – technika)
 • 8.c Zámbóné Varga Katalin (matematika – fizika)
Pedagógusok
 • Barefieldné Kovács Aranka (magyar, napközi 5.a)
 • Bisztriczki Zoltán (ének-zene)
 • Daróczi Dávid (informatika)
 • Dr. Ruzsásné Sebestyén Emília (ének – zene)
 • Egyházyné Tóth Andrea – iskolapszichológus
 • Gerhauserné Havady Zsuzsanna (rajz – technika)
 • Győri Attila (testnevelés)
 • Icsuné Bíró Erzsébet (könyvtáros tanár)
 • Kólyi Tibor (matematika fizika)
 • Kovács Ferenc (informatika)
 • Kovács Katalin (történelem – ének-zene)
 • Krasznai Gizella (napközi 5.évf.)
 • Hollinger Eszter (angol)
 • Szakály Judit (földrajz – testnevelés)
 • Tóthné Katona Zsuzsanna (angol – német)
 • Völker Ildikó (angol)
 • Frimmel Zsófia (gyes)
NOKS munkatársak
 • Molnárné Kondár Katalin – iskolatitkár
 • Vidák Judit – iskolatitkár
 • Bisztricsány Gábor – rendszergazda
 • Dr. Varga Ádám – laboráns
 • Tábori Sára – pedagógiai asszisztens
 • Tóth Dalma – pedagógiai asszisztens
Üzemeltetési koordinátor
 • Brezsnyik Éva