Munkatársak

Iskolavezetés
 • Farkas Klára – intézményvezető – szakértő – szaktanácsadó (földrajz – testnevelés)
 • Busznyák Zsuzsanna – intézményvezető helyettes (tanító – tehetséggondozó tanár)
 • Limbach Amália – intézményvezető helyettes (tanító)
Osztályfőnökök és napközis tanítók alsó tagozaton
 • 1.a Törökné Nagy Annamária – Gimpl Melinda
 • 1.b Szakonyné Smuta Andrea – Németh Imre
 • 1.c Csuporné Szalay Éva – Tóth Péter
 • 2.a Hauber Krisztina – Tempfli Noémi
 • 2.b Kutasné Bihácsi Györgyi – Tasnádiné Varga Zita
 • 2.c Macherné Timkó Eszter – Liptákné Gál Erika
 • 3.a Beleznai Ágnes – Tóth Dalma
 • 3.b Rézsó Eszter – Fiák-Győrfi Judit
 • 3.c Molnár Mária – Iván Lászlóné
 • 4.a Nagy Annamária – Ágó Diána
 • 4.b Vadászi Tamás – Zuberi Adrienn
 • 4.c Miknyóczkiné Kállai Erika – Rékainé Czobor Anikó
Osztályfőnökök felső tagozaton
 • 5.a Nagyné Gregor Anita (történelem-hon és népismeret, napközi 5.b)
 • 5.b Zámbóné Varga Katalin (matematika – fizika)
 • 5.c Lengyel Anikó (testnevelés)
 • 6.a Kovács Katalin-szaktanácsadó (történelem – ének-zene)
 • 6.b Kun Ágnes Andrea (német)
 • 6.c Fodorné Dékány Márta (kémia – matematika – informatika)
 • 7.a Pálfiné Horváth Julianna (biológia – etika)
 • 7.b Makó Tímea (német – történelem)
 • 7.c Ács Zsuzsanna-szaktanácsadó (magyar – történelem)
 • 8.a Varga Edina – szakértő (magyar – történelem – német)
 • 8.b Németh Gyuláné (matematika)
 • 8.c Oláh Ildikó (magyar-etika-hon és népismeret)
Pedagógusok
 • Barefieldné Kovács Aranka (napközi 5. a, c)
 • Barna László (technika, napközi 5. a, c)
 • Daróczi Dávid (informatika)
 • Deme Anikó (napközi 6.)
 • Dr. Ruzsásné Sebestyén Emília (ének – zene)
 • Egyházyné Tóth Andrea – iskolapszichológus
 • Győri Attila (testnevelés)
 • Icsuné Bíró Erzsébet (könyvtáros tanár)
 • Holinger Eszter (angol)
 • Kovács Ferenc (informatika)
 • Szabados Judit (ének-zene 3.b)
 • Lakatos Renáta (rajz)
 • Sándor Zsolt (matematika-fizika)
 • Szakály Judit (földrajz – testnevelés)
 • Tóth Csaba (informatika)
 • Tóthné Katona Zsuzsanna (angol – német)
 • Völker Ildikó (angol)
NOKS munkatársak
 • Molnárné Kondár Katalin – iskolatitkár
 • Vidák Judit – iskolatitkár
 • Nagyné Kovács Anita – rendszergazda
 • Dr. Varga Ádám – laboráns
 • Gulyás Ágnes Eliza – pedagógiai asszisztens
 • Plaszkó Bence – pedagógiai asszisztens (néptánc)
 • Tóth Dalma – pedagógiai asszisztens
Szociális munkás
 • Hajdu Szilárd
Üzemeltetési koordinátor
 • Brezsnyik Éva