Tanórán kívüli egyéb foglalkozások, szakkörök

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14:00 – 16:30 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, az énekkar, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanítási órán kívüli egyéb foglalkozásokat szervezi.

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását a tehetséggondozó, a gyengék felzárkóztatását a felzárkóztató foglalkozások segítik. A felzárkóztató és az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a szaktanárok tapasztalata, és/vagy a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató és az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola intézményvezetője adhat.

Az iskolai szakkörök és a tehetséggondozó foglalkozások a tanulók magasabb szintű képzését szolgálják. A jelentkezés egy tanévre szól. Közben kimaradni csak nagyon indokolt esetben a szülők írásos kérésére és a foglalkozást végző tanár engedélyével lehet.

Iskolai sportkör

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

Szakkörök

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek a figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola intézményvezetőjének megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában szervezünk, pl.: házi tantárgyi verseny, vetélkedő, Ki Mit Tud?

A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli – kerületi, fővárosi és országos – versenyeken való részvételre is felkészítjük.

Szabadidős foglalkozások

Az iskola a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére különféle szabadidős programokat szervez: (pl.: bakancsos túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, jégkarnevál, stb.).

A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Kirívó fegyelmi probléma esetén a tanuló jelentkezése elutasítható.

Múzeumi, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

TEHETSÉGGONDOZÁS, SZAKKÖR, FELZÁRKÓZTATÁS
Alsós évfolyamok
Foglalkozás Időpont Helyszín
Tehetséggondozás

Olvasóvá nevelés 1-4.

Kaméleon

folyamatos  

 

 

Meseterápia 1-3. Kedd 5.óra

Csütörtök 5.óra

Péntek 5.óra

104-es terem
Tenisz 1.   Kedd 3.óra

  Csütörtök 6.óra

Udvar
Tehetséggondozás

Olvasóvá nevelés 2.

Kedd 5.óra

Csütörtök 5.óra

103-as terem
  I.Kórus 2-4. Hétfő 5.óra

Szerda 6.óra

Kamara terem
Német szakkör 1. Csütörtök 5.óra 7-es terem
II.Kórus 2-4 Hétfő 6.óra

Szerda 5.óra

  Kamara terem
Foci szakkör 4. Szerda 8-9.óra

Szerda 10-11.óra

Nagy tornaterem
Német szakkör 2. Kedd 5.óra 7-es terem
Német szakkör 3. Szerda 5.óra 7-es terem
Tehetséggondozás német 4. Hétfő 6.óra Német terem
Mozgásfejlesztés 1-3.  

Kedd 5.óra

Szerda 5.óra

Csütörtök 5.óra

 

110-es terem
TEHETSÉGGONDOZÁS, SZAKKÖR, FELZÁRKÓZTATÁS
Felsős évfolyamok
Foglalkozás Időpont Helyszín
Felzárkóztatás magyar 5. Szerda 6.óra Angol terem
Felzárkóztatás magyar 6. Szerda 6.óra Magyar terem
Felzárkóztatás magyar 7. A hét

Péntek 0.óra

Rajz terem
Felzárkóztatás magyar 8. B hét

Péntek 0.óra

Rajz terem
Felzárkóztatás matematika 5.   Csütörtök 6.óra Rajz terem
Felzárkóztatás matematika 6.   A hét

  Kedd 7.óra

Kémia terem
Felzárkóztatás matematika

7-8.

 Szerda 0.óra Matematika II.terem
Felzárkóztatás matematika 5.,8. Péntek 0.óra Matematika I.terem
Felvételi előkészítő matematika 8. Csütörtök 0.óra Rajz terem
Tehetséggondozás angol 6. Csütörtök 6.óra Angol terem
Felzárkóztatás angol 7. Hétfő 7. óra Dísz II. terem
Felzárkóztatás német 5-8. Szerda 7.óra Német terem
Tehetséggondozás német 7.   Péntek 6.óra Német terem
III.Kórus 5-8.   Kedd 6.óra 

  Csütörtök 6.óra

Kamara terem
Asztalitenisz Hétfő 7-8.óra Kis tornaterem
Ügyességi játékok Hétfő 7-8.óra Nagy tornaterem
Floorball Szerda 7-8.óra Nagy tornaterem
Labdás játékok Csütörtök

7-8.óra

Nagy tornaterem
  Sportjátékok/Labdarúgás Péntek 7-8.óra Nagy tornaterem