Tanórán kívüli egyéb foglalkozások, szakkörök

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14:00 – 16:30 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, az énekkar, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanítási órán kívüli egyéb foglalkozásokat szervezi.

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását a tehetséggondozó, a gyengék felzárkóztatását a felzárkóztató foglalkozások segítik. A felzárkóztató és az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a szaktanárok tapasztalata, és/vagy a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató és az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola intézményvezetője adhat.

Az iskolai szakkörök és a tehetséggondozó foglalkozások a tanulók magasabb szintű képzését szolgálják. A jelentkezés egy tanévre szól. Közben kimaradni csak nagyon indokolt esetben a szülők írásos kérésére és a foglalkozást végző tanár engedélyével lehet.

Iskolai sportkör

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

Szakkörök

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek a figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola intézményvezetőjének megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában szervezünk, pl.: házi tantárgyi verseny, vetélkedő, Ki Mit Tud?

A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli – kerületi, fővárosi és országos – versenyeken való részvételre is felkészítjük.

Szabadidős foglalkozások

Az iskola a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére különféle szabadidős programokat szervez: (pl.: bakancsos túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, jégkarnevál, stb.).

A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Kirívó fegyelmi probléma esetén a tanuló jelentkezése elutasítható.

Múzeumi, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

Fejlesztés, tehetséggondozás, szakkör
     
Évfolyam Foglalkozás Időpont
1. sávos oktatás Olvasó Szerda 5. óra
Mozgásfejlesztés
Meseterápia
Sakk
Német
2. sávos oktatás Mozgásfejlesztés Kedd 5. óra
Meseterápia
Sakk
Német
3. sávos oktatás Kézműves Csütörtök 5. óra
Mozgásfejlesztés
Meseterápia
Német
Minden évfolyam Bakancsos túra Változó
3-4. évfolyam Foci szakkör Szerda 16:30-18:00
2. évfolyam Foci szakkör Szerda 16:00-17:45

 

Foglalkozás Időpont Terem
Tehetséggondozás magyar B hét hétfő 7. óra Informatika
Felzárkóztató magyar Kedd 7. óra Rajz
Inkluzív nevelés 5-6. A hét kedd 6. óra
Csütörtök 4. óra
Folyosó
Tehetséggondozás 8. matek Hétfő 7. óra Matek II
Felzárkóztató 6-8. német Hétfő 7. óra Német
Felzárkóztató magyar Kedd 0. óra Rajz
Szakkör  biológia A hét hétfő 6-7. óra
B hét csütörtök 0. óra
A: Technika
B: Biológia
Tehetséggondozás 8. angol Hétfő 7. óra Rajz
Felzárkóztató 5-8. földrajz Szerda 6. óra A: Földrajz
B: Pince
Felkészítő 8. matek Szerda 0. óra Matek II
Lemorzsolódás 7-8. angol Péntek 7. óra Dísz II
Tehetséggondozás 6. angol Szerda 6. óra Angol
Felzárkóztató 5-6. angol Hétfő 7. óra Angol
Tehetséggondozás 7. matek Szerda 0. óra Matek I.
Felzárkóztató 6. matek A hét hétfő 7. óra Földrajz
Énekkar Hétfő 6. óra
Szerda 5. óra
Kamara
Énekkar Hétfő 5. óra
Szerda 6. óra
Kamara
Énekkar Kedd 6. óra
Csütörtök 6. óra
Kamara
Football BVSC Szerda 7-8. óra BVSC
Kosárlabda Csütörtök 0. óra Nagytorna
Röplabda/tollaslabda Péntek 7-8. óra Nagytorna
Asztalitenisz Hétfő 7-8. óra Kistorna
Floorball Szerda 7-8. óra Nagytorna
Röplabda/tollaslabda Péntek 7-8. óra Nagytorna
Kézilabda Hétfő 7-8. óra Nagytorna
Sportjáték Kedd 0. óra Nagytorna
Floorball Szerda 7-8. óra Nagytorna