Tehetségprogram

”A tehetséggondozás szükségszerűség, nem pedig divat.”

Az elmúlt 10 évben szerte a világon megnőtt azon intézmények száma, amelyek a tehetséggondozást megkerülhetetlen feladatnak tekintik. Számos ország építette már be oktatáspolitikájába a kiemelkedő képességű gyerekek fejlesztését. Ebbe a programba lépett be Magyarország is, lehetőséget adva a tanulók és a velük foglalkozó tanárok tudásának továbbfejlesztésére. Először is a tehetség felismerésével.
Tehetségesnek véljük azokat a tanulókat, akikre egyszerre jellemző az átlagon felüli képesség valamely területen, akik feladataik iránt elkötelezettek, és rendelkeznek alkotó, kreatív képességekkel egyaránt./Renzulli modell/
Véleményünk szerint – Mönks modelljével egyetértve – a tehetség kibontakozásában nagy szerepe van a családnak – mint első pillérnek – amely a legfontosabb szerepet játssza a tehetség nevelésében, hogy kiegyensúlyozottan nőhessen fel.
Fontos pillér az iskola, ahol az iskolavezetés és a nevelőtestület minden tagja egyaránt elkötelezett kell legyen a tehetségek felismerésében és gondozásában.
E két modell ötvözete alapján építettük fel tehetségprogramunkat. Programunkba bekerülhetnek mindazon tanulók, akik az adott területen tehetségesek és azok is, akiknél a család nem tud pillérként működni. Törekszünk arra, hogy ne csak egyéni tehetségeket neveljünk, hanem a tanulók többségének teljesítménye növekedjék, így iskolánk sikeressége és eredményessége is kimutathatóan emelkedjen.
Mindezek figyelembe vételével dolgoztuk ki iskolánk tehetségprogramját. Ezt Pedagógiai Programunkban foglaltuk össze, amely honlapunkon elérhető.
2011-ben a Zuglói Önkormányzat pályázatot írt ki tehetséggondozás címmel. Iskolánk is megírta pályaművét, három választott témakörben. Az idegen nyelvek és az olvasás megszerettetése volt a megjelölt terület, ahol úgy gondoltuk érdemes a tehetségeket kiemelni és gondozni. Már hatodik éve működtetjük szakköreinket, az eddigi sikereken felbuzdulva bővítettük a tehetséggondozó szakkörök kínálatát, valamint változtattunk a kitűzött célokon.

Alsó tagozaton:

  • az olvasóvá nevelés mellett,
  • a logikus gondolkodás fejlesztésére bevezettük a sakk szakkört,
  • iskolánk profiljához kapcsolódva a néptánc oktatását.

Felső tagozaton

  • angol és német nyelvből A2-es nyelvvizsga letételét,
  • a matematikai logika elsajátítását elősegítő szakkört vezettünk be,
  • a számítógép használatára építve online újságíró kört működtetünk.

Munkánk eredménye, hogy 2015-ben akkreditált kiváló Tehetségponttá váltunk.